Dekor svijeće

Svijeće za crkve ili procesije ukrašene slikama svetaca