Uskrsne svijeće za crkve. Odlikuju se kvalitetnom izradom te dugotrajnom postojanošću.