1.10 

Krsna svijeća K-2
Svijeća za krštenje 2×29 cm K-2