Dekor 2×18,5

Dekor svijeća

Dekorirana svijeća 2×18,5 cm

Dekorirana svijeća za svijećnicu, marinje ili kandeloru

Both comments and trackbacks are currently closed.