Oltarna ljubičasta

Ljubičasta oltarna

Ljubičasta boja oltarnih svijeća za korizmu i dane adventa

Oltarna ljubičasta svijeća

Both comments and trackbacks are currently closed.